Participación en “lll taller de asistencia técnica articulada”